Reflexní masáž

Reflexní masáž, na rozdíl od masáže klasické, působí především na úrovni nervové. Jednotlivé orgány a tkáně  organismu jsou zásobeny nervovými vlákny, které jsou navíc propojeny vzájemně. Za účasti vyšších nervových center tak dochází k různým reflexním pochodům. Změny v útrobních orgánech tak mohou vyvolat změny na povrchu těla, ve svalech či jiných vnitřních orgánech a naopak. Tyto zmjěny zprostředkovává především tzv. vegetativní nervový systém. Při reflexní masáži se fyzioterapeut snaží o odstranění všech reflexně vzniklých změn ve tkáních, které neošetřit z povrchu těla a zasáhnout tak do reflexního oblouku, který patologii vyvolává. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti vztahů mezi jednotlivými částmi, orgány a tkáněmi organismu jsou možnosti využití široké. Tato léčebná metoda se využívá především u funkčních, degenerativních a chronických revmatických onemocnění páteře a kloubů, u úrazových stavů, u poruch prokrvení.

Reflexní masáž se provádí v jednotlivých sestavách.

  • sestava pro hlavu a šíji
  • zádová sestava

 

Informace pro lékaře: kód 21713 /max. 10/3měsíce

Děláme i masáže a regeneraci pro veřejnost. Více informací na www.regenia.cz »