Školení

Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán udělilo tomuto zařízení akreditaci pro výuku o  získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

Kurz je určen pouze pro fyzioterapeuty

 

Léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové

 

Odborný garant tohoto výukového programu je : Mgr. Hana Pytelová     

Koordinátor a organizátor kurzů: Mgr. Hana Pytelová

Kurzy získaly akreditaci v roce 2011 a následné prodloužení. Lektorem těchto kurzů byla Hana Volejníková, přímá žákyně Ludmily Mojžíšové. V současnosti je výuka zajištěná její dlouholetou asistenkou Mgr. Hanou Pytelovou.

Jedná se o čtyři víkendové bloky. Jednotlivé bloky není třeba absolvovat v pořadí za sebou. Poslední blok je zakončen praktickou zkouškou na zdravotnickém pracovišti Léčebné rehabilitace – Hana Pytelová,  a teoretickou zkouškou před zkušební komisí. Po splnění všech podmínek je udělena akreditace k získání a uznání způsobilosti k výkonu.  Místo konání Vyškov.

Přihlášky je možné zaslat přes stránky :      

https://metodamojzisove.reenio.cz/cs/#/terms

 

kontakt pro bližší informace  +420 606 293 567         ve večerních hodinách

Fotky z kurzů naleznete na našem facebooku 

  • Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové
  • Ošetření svalů dna pánevního metodou Ludmily Mojžíšové
  • Mobilizace LS páteře a SI skloubení dle metody Ludmily Mojžíšové
  • Léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové

 

 

 

Hostující kurzy

 

  • PNF – Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, 

    – lektorský tým: PhDr. Michela Prokešová, Ph.D.; Mgr. Michaela Scholasterová

termíny:  15.1.-19.1.2024,  27.5.-31.5.2024,  9.9.-13.9.2024,    11.11.-15.11.2024

michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz

 

 

  • Celostní přístup v terapii jizev

termín: 11.4. – 17.4.2024,    24.10. – 27.10.2024

– lektorský tým:  PhDr. Michela Prokešová, Ph.D.; Mgr. Michaela Scholasterová
Součástí kurzu je i výuka specifického způsobu tapingu jizev. Na této výuce se podílí zkušený lektor tapingu Jaroslav Suchan.

Školící centrum- Léčebná rehabilitace Vyškov
info na : michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz

 

  • Kinesiotapingu

termíny:  přihlášky a kontaktní informace na https://www.epostape.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Děláme i masáže a regeneraci pro veřejnost. Více informací na www.regenia.cz »