Školení

Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán udělilo tomuto zařízení akreditaci pro výuku o  získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

Kurz je určen pouze pro fyzioterapeuty

 

Léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové

 

Odborný garant tohoto výukového programu je : Hana Volejníková

Koordinátor a organizátor kurzů: Mgr. Hana Pytelová

 

Kurzy získaly akreditaci v roce 2011 a následné prodloužení.

Jedná se o čtyři víkendové bloky. Jednotlivé bloky není třeba absolvovat v pořadí za sebou. Poslední blok je zakončen praktickou zkouškou na zdravotnickém pracovišti Léčebné rehabilitace – Hana Pytelová,  a teoretickou zkouškou před zkušební komisí. Po splnění všech podmínek je udělena akreditace k získání a uznání způsobilosti k výkonu.  Místo konání Vyškov.

Přihlášky je možné zaslat přes stránky : http://www.hanavolejnikova.cz/aktualni-kurzy

kontakt pro bližší informace  +420 776 810 001          ve večerních hodinách

Fotky z kurzů naleznete na našem facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

Děláme i masáže a regeneraci pro veřejnost. Více informací na www.regenia.cz »