Měkké techniky, mobilizace

Mobilizace je výkon, jehož cílem je ovlivnění pohyblivosti v kloubu, včetně kloubní vůle. Je to postupné, nenásilné obnovování hybnosti kloubu při funkční poruše. Mobilizace je prováděna opakovanými nenásilnými pohyby ve směru kloubní blokády ( omezená kloubní vůle).

Měkké techniky ovlivńují struktury jako jsou kůže, podkoží a fascie hlazením, protažením, řasením nebo tlakem. K základním přístupům při řešení bolestivých stavů pohybového aparátu patří působení na sval. Tradiční terapie v sobě zahrnuje širokou škálu metod. Z těchto metod používáme nejčastěji tzv. postizometrickou relaxaci ( PIR). Kromě této metody uplatňujeme také tzv. antigravitační relaxaci (AGR).

INFORMACE PRO LÉKAŘE:

Indikace mobilizace:

  • Klinické zajištění kloubní blokády podpořené dalšími pomocnými vyšetřeními dle stavu pacienta
  • Chronická kloubní onemocnění degenerativního charakteru (artrosy kloubní)
  • Stavy po úrazech a dlouhodobých fixacích ( věnujeme pozornost i kloubům nad a pod postiženým kloubem)

Kód 21413
Omezení max 2x / den

Děláme i masáže a regeneraci pro veřejnost. Více informací na www.regenia.cz »