Kineziologický rozbor

Objektivní vyšetření: celkové a lokální aspekcí, palpací, perkusí, hodnocení konstituce, kondice, psychosomatického typu, výživy, reakce vegetativní, měření TK a TF, trofiky, cirkulace. Antropometrická měření. Lokální analytická vyšetření chůze. Vyšetření hlavy, krk, horních a dolních končetin, trupu, břicha, zad, čití. Vyšetření stoje, vzpřímování, vstávání, sedu. Rozdíl mezi vadou páteře a vadným držením . Vyšetření  páteře, vyšetření myofasciálních syndromů. Lokální syntetické vyšetření – vyšetření sřetězení funkcí. Vyšetření sřetězení funkčních poruch v oblasti pohybového aparátu. Vyšetření visceoreflektorických změn.  Vyšetření a testy při poruše vývoje CNS. Vyšetření periférních cév, fukční zkoušky arteriálního a žilního systému. Testy pohybové zdatnosti.

INFORMACE PRO LÉKAŘE:

Kineziologický průzkum je zpracován fyzioterapeutem na základě lékařského doporučení.

Úvodní vyšetření kód

  •   21001 –  komplexní kineziologické vyšetření
  •   21002 – kineziologické vyšetření cílené
  •   21003 – kontrolní kyneziologické vyšetření

Kontrolní vyšetření  ( pouze je-li třeba)  kód 21003 max 4x / 3 měsíce

Děláme i masáže a regeneraci pro veřejnost. Více informací na www.regenia.cz »