Elektroléčba

ELEKTROLÉČBA

Elektroléčba je část fyzikální léčby, při které je vyvužíván účinek různých forem elektrické energie

Účinky:

– léčba bolesti

– prokrvení tkáně

– vazodilatace (rozšíření cév)

– svalová stimulace

– uvolňování ztuhlých svalů

– MAGNETOTERAPIE

Princip magnetoterapie spočívá v působení umělého magnetického pole určitých parametrů na lidský organismus. Jedná se tedy o fyzikální terapii, při které je generováno velkoplošně pulzující magnetické pole o nízké frekvenci.

Zmenšuje či úplně odstraňuje bolest

Pulzní magnetické pole totiž ovlivňuje především silná nervová vlákna a omezuje přenos bolestivých vjemů z nervových zakončení do centrální nervové soustavy.

Navozuje rozšíření krevních cév

v aplikované oblasti během několika minut. Při opakovaných aplikacích se léčebný efekt urychluje a prodlužuje. V důsledku rozšíření cév stoupá v léčené oblasti teplota až o 1°C.

Má protizánětlivý efekt

a to jak u akutních, tak i u chronických zánětů.

Zmenšuje otoky

Má hojivý efekt

Vlivem pulzního magnetického pole dochází k rychlejšímu hojení kostních zlomenin a otevřených poranění kůže a podkoží.

Podporuje látkovou výměnu

a zlepšuje detoxikační procesy v organismu.

– DISTANČNÍ ELEKTROLÉČBA  DET  (VAS -07 „better futute“)

  Jedná se o nízkofrekvenční impulzní proudy a středofrekvenční elektroléčebné proudy bez nutnosti přikládání kontaktních elektrod na tělo pacienta s cílem příznivého ovlivnění bolestivých stavů a pro podporu hojení, regenerace či reparace tkání pohybového aparátu.

– TERMOTERAPIE (PARAFÍN, SOLUX, RAŠELINOVÝ ZÁBAL….):

Jde o působení tepla a chladu. Pro přímý kontakt je nejvhodnější použití peloidů, nebo  nanášení parafínu. V našem zařízení k tomuto účelu používáme „ vulkano – puck „  – sopečný písek . Bezkontaktně IF záření, solux.  Parafínové zábaly –  jsou jednou z forem  teploléčby. Parafín tuhne při teplotě 52 – 62 °C .  Zdrojem tepla při proceduře je uvolňované  skupenské teplo tuhutí, nejen teplotní rozdíl mezi tekutým parafíem a pokožkou. Toto teplo se vede do kůže a vyvolává reakce termoregulačního typu. Léčebně se využívá segmentového reflexního účinku, zvláště analgetického a spasmolytického. Teplota tekutého parafinu při aplikaci je 55 – 60 °C.  Indikace lokální aplikace tepla: choroby pohybového systému zánětlivého, degenerativního a úrazového původu, onemocnění dýchacích cest, oběhové choroby, choroby trávicího ústrojí, metabolické choroby, urologické choroby, nervové choroby, chronická revmatoidní.

INFORMACE PRO LÉKAŘE:

Při náhlé aplikaci horkého podnětu reaguje cévní systém krátkodobou vazokonstrikcí, která je ovšem rychle vystřídána vazodilatací. Při pomalém nástupu teploty je vazodilatace okamžitá a při delším působení dochází k poklesu tonu cévní stěny a výrazné hyperémii. Účinek myorelaxační, spazmolitický, analgetický, zvýšení distenzibility tkáně. Vazodilatace dosahuje maxima během 20 min.

Kód 21113, omezení 2x za den – tedy v celkové délce procedury 30 min za den.

ELEKTROLÉČBA – ULTRAZVUK :

Využívá mechanického vlnění v kmitočtu nad 20 kHz . Umožňuje  cílené ošetření hlubokých i povrchových struktur, mikromasáž tkání se současným tepelným efektem.

INFORMACE PRO LÉKAŘE :

Účinek je tepelný, vzniklý ve tkáni. Předpis lékaře by měl přesně určovat parametry. Při frekvenci 1 MHz ošetřujeme tkáň více v hloubce, při frekvenci 3 MHz více na povrchu. Volíme formu ultrazvuku pulzní, kde je důležitá veličina poměru impulsu k periodě ( PIP 1:1 , 1:4 , 1:9 = atermický účinek), nebo kontinuální kde dominuje hluboká tvorba tepla ve tkáních ( pozor kontraindikace zánětlivých procesů ) akutní stavy : 0,1 – 0,3 W/cm2 , délka 3 min,  ošetření denně, chronické stavy 0,3 – 0,1 W/ cm2 délka 5 – 10 min 2-3x týdně. Kontraindikace na epifýzy rostoucích kostí ( hrozí poškození růstové zóny), aplikace na gonády, na oči, při čerstvém krvácení.

Kód 21113 , omezení 2x za den.

ELEKTROLÉČBA – DIADYNAMIK

Jsou to proudy smíšené, mající dvě složky. Složku galvanickou a složku impulzní, která je odvozena od síťového harmonického proudu s frekvencí 50 Hz. Diadynamické proudy mají účinek hyperemizační, analgetický, resorpční, protiedémový, protizánětlivý, tonizační, ale i relaxační a gongliotrofní.

INFORMACE PRO LÉKAŘE :

Indikace k léčbě diadynamikem: choroby pohybového ústrojí, zánětlivého i degenerativního původu, poúrazové stavy ( stavy  po kontuzích a distorzích), neuralgie, poruchy periferního prokrvení u nemocných s revmatickou artritidou a progresivní systémovou sklerodermií. Při aplikaci DD proudů používáme tzv. koktejly, kombinace proudu DF 1 min, CP 2 min, LP 3 min. Uložení paravertebrální, nebo transregionální.

Kód 21113 , omezení 2x za den.

ELEKTROLÉČBA – OSTATNÍ:

Mimo uvedených elektroléčebných úkonů dále provádíme:

  • léčbu TENS proudy ( Transkutánní ElektroNeuroStimulace)
  • stimulační proudy (elektrogymnastika)
  • léčbu Trabertovými proudy
  • DD proudy,   IF -středofrekvenční proudy
  • kombinovanou terapii
  • vysokovýkonný laser  BTL
Děláme i masáže a regeneraci pro veřejnost. Více informací na www.regenia.cz »