Individuální léčebný tělocvik

Řadíme zde aktivní a pasivní pohyby těla jako celku, nebo jen jeho částí. Úkolem je reedukace (obnova) pohybu.V rehabilitační praxi se využívá řada pohybových metodik.  Využíváme speciální sestavy cviků  na udržení či zvětšení rozsahu hybnosti, cvičení kondiční i posilovací. Cílem LTV je znovuzískání svalové síly a  rozsahu hybnosti. V případě poúrazových stavů obnova funkce. Tělocvik je vždy navržen individuálně dle specifikace potíží.

Mechanoterapie – znamená použití statických a dynamických sil. Využívá se řady strojů  a cvičebních pomůcek ( stepper, rotoped, kladky, motodlahy, balanční plošiny…).

INFORMACE PRO LÉKAŘE :

Frekvenci cvičení, celkový počet a délku trvání stanovuje  lékař.  Kód 21225/ max. 2 za den

Mechanoterapie kód 21219 (cvičení na přístrojích, nebo s využitím přístroje)

Děláme i masáže a regeneraci pro veřejnost. Více informací na www.regenia.cz »